Loading
Header Image
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
watermark

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร (ชุมชนบึงใหญ่) ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะ และศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีนบุรี (โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ) เพื่อหารือกับผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้คนในชุมชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนได้ นอกจากนี้ ยังเดินทางไปยังโรงเรียนฮ่าบีบุ๊รเราะห์มาน ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา เพื่อสำรวจความพร้อมสำหรับใช้เป็นสถานที่ติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage