Loading
Header Image
การติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
watermark

การติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

       เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ด้วย โดยได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติการขับเคลื่อน Phuket Sandbox

       สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้สร้างความเชื่อมั่นด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้ประกอบการตัดสินใจในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมเฝ้าระวังและมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและระบบการวิเคราะห์บุคคลในการคัดกรอง ทั้งยังแจ้งเตือนควบคุมการเข้าออกผ่าน 5G technology ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแบบเรียลไทม์ และสร้างระบบแพลตฟอร์มกลาง (Phuket Data Sandbox Platform) ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง


image รูปภาพ
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox
ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง “5G Use Case” ระบบในการคัดกรอง สำหรับ Phuket Sandbox


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196