Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
watermark

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุน ฯครั้งที่ 2/2566

       วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุน ฯ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ พิจารณาการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 และรับทราบผลการดำเนินงานตามมติอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯครั้งที่ 1 /2566


image รูปภาพ
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196