Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
watermark

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566

       วันนี้ 29 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 26 (3) และพิจารณาการเสนอขอแก้ไขสัญญาโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ และรับทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน ฯ ตามมาตรา 26 (1) (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1


image รูปภาพ
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2566


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196