Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2566
watermark

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2 / 2566

       วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาโครงการที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญารับทุน พร้อมรับทราบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับทุน พร้อมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 26 (1) (2) (3) (4) และ(6)


image รูปภาพ
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม
ภาพประกอบการประชุม


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196