Loading
Header Image
กองทุนดีอี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2567
watermark

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 สดช.

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการติดตาม ประเมินผลโครงการ และสถานะการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับทุนตามมาตรา 26 (1) (2) (3) (4) และ (6) และพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา 26 (3)

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage