Loading
Header Image
ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
watermark

(คลิกที่นี่) เพื่อสมัครขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 น.) - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 16.30 น.)

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 142 7575


ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่แผยแพร่ 7/02/2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่แผยแพร่ 7/02/2565 ดาวน์โหลด

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage