Loading
เมืองอัจฉริยะบ้านฉาง จ. ระยองพัฒนาไปอีกขั้น
watermark

เมืองอัจฉริยะบ้านฉาง จ. ระยองพัฒนาไปอีกขั้น !! ติดตั้งเสาอัจฉริยะเพิ่ม 20 ต้น ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน “โครงการติดตั้งเทคโนโลยี 5G สำหรับระบบบริหารเมืองอัจฉริยะ” ตั้งเป้าติดตั้งเพิ่ม160 ต้น ครอบคลุมพื้นที่บ้านฉาง นำร่องจังหวัดตัวอย่าง Smart city เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


image วิดีโอ
-


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage