Loading
Header Image
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริหารงาน (PMO) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf วันที่แผยแพร่ 10/11/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf วันที่แผยแพร่ 10/11/2565 ดาวน์โหลด
TOR.pdf วันที่แผยแพร่ 10/11/2565 ดาวน์โหลด
ราคากลาง.pdf วันที่แผยแพร่ 10/11/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196