Loading
Header Image
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

ประกาศประกวดราคาจ้าง วันที่แผยแพร่ 2/05/2566 ดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาจ้าง วันที่แผยแพร่ 2/05/2566 ดาวน์โหลด
TOR โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกองทุน วันที่แผยแพร่ 2/05/2566 ดาวน์โหลด
ราคากลาง โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกองทุน วันที่แผยแพร่ 2/05/2566 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ วันที่แผยแพร่ 2/05/2566 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196