Loading
Header Image
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานเเละเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานเเละเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 23/02/2567 ดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานเเละเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 23/02/2567 ดาวน์โหลด
TORประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานเเละเสริมสร้างภาพลักษณ์ วันที่แผยแพร่ 13/03/2567 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage