Loading
Header Image
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
watermark

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf วันที่แผยแพร่ 29/09/2566 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage